Naša spoločnosť bola založená za účelom skvalitnenia služieb v odvetví starostlivosti o bielizeň v oblasti hoteliérstva a penziónov. Vybudovanie našej práčovne bolo zrealizované za podpory dodávateľskej firmy

 

VVM-IPSO CZ

 

a je určená ako vzorová práčovňa na podporu predaja tejto značky.